Kwaliteit

Jane’s bond wil zich meetbaar kwalitatief onderscheiden binnen de branche kinderopvang. Dit doen wij op de volgende manier:

Aanpak Gezonde Kinderopvang
Jane Heijgen (Directeur) heeft het certificaat "train-de-trainer" behaald. Deze cursus helpt kinderopvangorganisaties praktisch aan de slag te gaan met de aanpak Gezonde Kinderopvang. De aanpak geeft (staf)medewerkers en managers inzicht in de concrete stappen die nodig zijn om gezonde leefstijl écht onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Jane leidt het hele bondteam op. Ze versterkt hun deskundigheid en professionaliteit waardoor wij als team onze activiteiten baseren op vier pijlers: beleid maken en actualiseren, kennis en vaardigheden van kinderen en medewerkers ontwikkelen, de fysieke en sociale omgeving inrichten en het vroegtijdig signaleren van risico’s voor gezonde leefstijl. Zo dragen wij bij aan de gezondheid en weerbaarheid van kinderen:

We helpen kinderen bij het ontwikkelen van gezonde gewoontes; We bieden ouders een voorbeeld én ondersteuning wat betreft gezond opvoeden van hun kinderen.

Opleidingsniveau: Wij streven ernaar om op elke groep de combinatie van een HBO- en een MBO-opgeleide medewerker te hebben. Onze visie is dat de kennisdeling van beiden ("denkers en doeners") tot betere kwalitatieve opvang leidt.

Pedagogisch beleidsmedewerker: Wij hebben een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch beleid. Zij is verantwoordelijk voor het bieden van coaching van de pedagogisch medewerkers. Voor elke medewerker is een opleidingsplan met betrekking tot de opleiding en ontwikkeling. Dit ontwikkelingsplan is dynamisch en wordt middels vastgezette evaluatiemomenten alsmaar bijgewerkt zodat de persoonlijke groei inzichtelijk blijft.

Het werken met een pedagogisch beleidsmedewerker/coach op locatie is ons de afgelopen jaren enorm bevallen. Omdat wij kwaliteit belangrijk vinden en ons binnen de kinderopvangbranche ook duidelijk willen onderscheiden, kiezen wij ervoor deze interactieve manier van werken aan te houden.

Zo zit de pedagogisch beleidsmedewerker/coach middenin de groepsprocessen en maakt zij mee wat de pedagogisch medewerkers dagelijks ook meemaken. Hierin kan zij indien nodig, ter plekke bijsturen op de uitvoering van de pedagogische kernwaarden.

Met deze visie op het meewerken in de praktijk, dichten wij het gat tussen de verschillende werklagen. We smelten theorie en praktijk samen en kunnen zo het beste uit onze medewerkers halen. Dit komt de kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers direct ten goede.

Opvang op maat: Flexibele 24-uurs opvang, 7 dagen per week, per uur af te nemen. Exact op maat met als doel betaalbare opvang voor alle ouders, binnen of buiten reguliere kantooruren.

Volg je kind via de App: Wij houden je op de hoogte via WhatsApp. Hiermee informeren wij je op afstand hoe het met je kind gaat. Of hij/zij goed heeft gedronken, gegeten en geslapen. Maar ook hoe de dag eruit zag en welke ontwikkeling hij/zij heeft doorgemaakt. Je ontvangt ook foto's en filmpjes via de App.

Op te splitsen groepsruimten: Met op te splitsen groepsruimten kunnen wij rust creëren zodat medewerkers optimaal aandacht kunnen geven aan de kinderen om hen te begeleiden in hun ontwikkeling.

Jaarlijkse kwaliteitsenquête: Doormiddel van een ouderenquête meten wij de kwaliteit van onze opvang en de tevredenheid van de ouders. De jaarlijkse uitkomsten gebruiken wij om de kwaliteit verder te ontwikkelen.

Jaarlijkse inspectie door Toezicht Kinderopvang GGD Haaglanden: Alle inspectierapporten van Jane's bond zijn openbaar en zijn in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) door op deze link te klikken: https://www.landelijkregisterk... Sinds 12 april 2018 is in dit register een samenvatting te zien bij elk rapport. In één oogopslag zie je zo de resultaten van de inspectie over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en het pedagogische klimaat.