Visie

De kindvisie van Jane’s bond is een combinatie van elementen van Reggio Emilia en Kaleidoscoop. Vanaf zijn geboorte is ieder kind competent, krachtig en intelligent en beschikt over tal van manieren om met zijn omgeving te kunnen communiceren. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig en ze benaderen hun wereld met al hun zintuigen en vermogens. Ze ontwikkelen gedachten, ideeën en fantasieën. Jonge kinderen zijn onderzoekers en makers: zij geven vorm aan hun eigen ontwikkeling. Natuurlijk zijn kinderen daarvoor ook afhankelijk van de zorg en aandacht van de volwassenen om hen heen. Want al zijn hun vermogens nog zo groot en zijn hun ideeën en plannen nog zo betekenisvol, ze hebben volwassenen nodig die zich in hen verdiepen, naar hen kijken en luisteren. Professionals die aansluiten bij de onderzoeksvragen van de kinderen door hun ruimte, materialen en situaties te bieden.

Bij kinderopvang Jane’s bond begeleiden wij de kinderen in hun ontdekkingsreis. Daarbij gaan we uit van de volgende basiselementen:

  1. Het kind; regisseur van de eigen ontwikkeling
  2. De methodiek
  3. De groepsindeling
  4. De omgeving
  5. De ouders, constant in dialoog
  6. De medewerkers 


Pedagogisch beleidsplan

Dit ligt ter inzage op onze locatie, evenals andere protocollen.