Ouderbetrokkenheid

Graag zetten wij onze expertise in om samen met jullie, ouders/verzorgers, aan een goede ontwikkeling van je kind te werken. Wij zijn daarom voortdurend in dialoog. We hebben respect voor culturele en religieuze achtergronden. We communiceren en handelen op basis van gelijkwaardigheid en in het belang van je kind. We zien een goede kinderopvang als een meerwaarde of aanvulling op de opvoeding die jouw kind van huis uit meekrijgt. In de relatie met de ouders/verzorgers streven wij, bij Jane’s bond, naar wederzijds vertrouwen. Vragen en kritiek worden in alle openheid beantwoord en besproken. Moeilijke onderwerpen gaan we daarbij niet uit de weg.

Bij Jane's bond geven ouders advies over allerlei onderwerpen doormiddel van een oudercommissie (in oprichting). Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van onze kinderopvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’. Ook speelt de oudercommissie een rol bij het verbeteren van de communicatie naar ouders. Wil je meer weten over wat een oudercommissie precies doet bij Jane's bond? Lees dan de brochure "de oudercommissie" van Boink (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen)

de oudercommissie - BOinK